Skatindami skirtingų organizacijų bendradarbiavimą ir sudarydami galimybes diskusijų festivalyje „Būtent!“ atsiskleisti kuo įvairesnėms temoms bei organizacijoms, skelbiame viešą teminių diskusijų erdvių organizatorių atranką. Viešo konkurso būdu bus atrinktos ne konkrečios diskusijos, o organizacijos, kuruosiančios bei išpildysiančios vieną iš tematinių erdvių festivalyje. Laukiame iš organizacijų siūlymų kokios temos/temų erdvė tai galėtų būti ir kaip galėtų būti išpildomas šios erdvės turinys visą festivalio dieną (rugpjūčio 24 d.). 

Ko tikimės?

Organizacijos, dalyvausiančios konkurse, turėtų pasiūlyti konkrečią temą erdvei ir galimą tos dienos erdvės programą, ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimui su kitomis organizacijomis, įstaigomis. Siekiame gauti konceptualius pasiūlymus su kuo bendradarbiaujant arba ką kviečiant dalyvauti bus išpildoma siūloma erdvės tema ir programos dalys joje, kaip visos dienos programa galėtų atrodyti (diskusijos, debatai, pristatymai ir t.t.). Atrinkta organizacija bus atsakinga už tematinę diskusijų erdvę ir visos dienos (nuo 11 val. iki 19.30 val.) programos įgyvendinimą joje.Galutinė dienos programa bus vystoma bendradarbiaujant festivalio organizatoriams su atrinktą diskusijų erdvę pasiūliusia organizacija.

Diskusijų festivalio pricipai:

Diskusijų festivalis „Būtent!” yra demokratiška, pagarbi ir atvira bendravimo erdvė, kurioje puoselėjama diskusijų kultūra ir tolerantiškas požiūris į skirtingas nuomones. Tai telkiantis, įtraukiantis, skatinantis domėtis Lietuvos ateičiai aktualiomis temomis renginys, kurio nuotaika, sėkmė ir išliekamoji vertė priklauso nuo kiekvieno jame dalyvaujančio. 

 • Siūloma diskusijų erdvė ir jos tema gali būti atskleidžiama rengiant diskusijas, pranešimus, darbo grupes ar pasirinkus kitas festivaliui tinkamas formas;
 • Už diskusijų erdvę atsakinga organizacija turės pasirūpinti visos dienos programa, vyksiančia atrinktoje diskusijų erdvėje;
 • Diskusijos erdvės tema ir joje vykstančios veiklos turi būti aktualios Lietuvos valstybei ir jos gerovės raidai;
 • Diskusijų metu erdvėje negali būti reklamuojamos konkrečios paslaugos, produktai ar jiems atstovaujantys prekių ženklai;
 • Didelis dėmesys turi būti skiriamas dalyvių (žiūrovų) įtraukimui sudarant galimybes gilintis į diskusijų temas, galimybę užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus;
 • Privalo būti užtikrintas sklandus programos dalių erdvėje išpildymas siekiant kuo efektyvesnių diskusijų tarp jos dalyvių ir kitų festivalio lankytojų;
 • Pasirinkus temų pristatymo formatus, būtina užtikrinti kuo skirtingesnių požiūrių, ideologijų, sektorių, lyčių atstovų dalyvavimą siekiant kuo platesnio pasiūlytų temų išpildymo.

Kas gali dalyvauti atrankoje?

Diskusijų erdvės temą bei jos programos įgyvendinimo koncepciją gali siūlyti fiziniai asmenys, valstybės bei savivaldybių institucijos ir įmonės, švietimo, mokslo bei ugdymo įstaigos, verslo įmonės, asociacijos, NVO ir kitos organizacijos ar įstaigos.

Kaip dalyvauti atrankoje?

 • Siūlyti savo tematinę diskusijų erdvę ir jos preliminarią programą bei įgyvendinimo koncepciją galima užpildant anketą iki 2024 m. gegužės 6 d. (imtinai)
 • Teikiant anketą dalyvauti konkurse, turi būti pateikiamas siūlomos diskusijų erdvės temos aprašymas, pateikiama galima preliminari diskusijos erdvės programa ir/ar pagrindiniai galimi įvykiai joje, pagal galimybes diskusijų temų aprašymai, numatomi programos dalyviai bei moderatoriai ir kita anketoje prašoma informacija.
 • Siūloma diskusijų erdvės tema bei programa turi atitikti Diskusijų festivalio „Būtent!“ principus.

Atrinktų tematinių diskusijų erdvių organizatorių įsipareigojimai

 • Diskusijų rengėjai turi laikytis organizatorių paskelbtų terminų pateikiant erdvės programos dalyvių bei moderatorių vardus, pavardes, kitą prašomą informaciją (nuotraukos, trumpi aprašymai ir kt.). 
 • Diskusijų erdvės organizatorius savarankiškai rūpinasi erdvės programos dalyvių, moderatorių ir kt. atvykimu į renginio vietą ir renginių/diskusijų organizavimu festivalyje. Organizatoriai nedengia jokių konkrečių programos dalių organizavimo išlaidų.
 • Diskusijų erdvės organizatorius turi teisę dekoruoti erdvę pagal savo norus bei  galimybes iš anksto suderinęs tai su organizatoriais;
 • Organizatoriai turi teisę fotografuoti, filmuoti diskusijų tematinę erdvę bei transliuoti joje vykstančius renginius/diskusijas;
 • Organizatoriai turi teisę prašyti papildyti ar keisti diskusijų erdvės programos dalyvių sąrašą ir/ar moderatorius, siekiant užtikrinti nuomonių įvairovę, lyčių lygybę ir kitus festivalio principus.

Festivalio organizatorių įsipareigojimai

 • Organizatoriai įsipareigoja įtraukti atrinktas tematines diskusijų erdves į oficialią diskusijų festivalio programą, kuri skelbiama viešoje festivalio komunikacijoje (publikacijos žiniasklaidoje, festivalio svetainė, naujienlaiškis, kiti informavimo kanalai).
 • Organizatoriai įsipareigoja užtikrinti kiekvienai atrinktai diskusijų tematinei erdvei bei joje vyksiančioms programos dalims reikalingą techninę įrangą (erdvės vieta, dengta palapinė (70 m2), minimalus įgarsinimas (2 mikrofonai ir konferencinės garso kolonėlės su mikšeriniu pultu garso valdymui), pakyla (3×2 m.)).
 • Pagal pageidavimus ir išankstinį tematinės diskusijų erdvės ir festivalio organizatorių susitarimą, už papildomą mokestį gali būti suteikiamos ir kitos (be jau numatytų) papildomos techninės priemonės, reikalingos erdvei.
 • Organizatoriai įsipareigoja rūpintis bendru sudarytos renginio programos viešinimu ir sklaida.

Kas atrinks diskusijų erdvių organizatorius?

Tematinių diskusijų erdvių organizatorių atrankos komisija bus sudaryta iš pagrindinių festivalio organizatorių, mecenatų, programos partnerių atstovų, kurie skelbiami festivalio tinklapyje www.diskusijufestivalis.lt.

Atrinkdama tematinių diskusijų erdvių organizatorius, komisija vadovausis Festivalio principais, pasiūlytos programos aktualumu visuomenei ir siekiu užtikrinti Festivalyje temų įvairovę. 

Terminai

Iki gegužės 6 d. festivalio organizatoriams teikiami siūlymai dėl festivalio tematinių diskusijų erdvių organizatorių ir preliminarios programos erdvėje;

Birželio 3 d. atrinkti tematinių diskusijų erdvių organizatoriai skelbiami interneto svetainėje www.diskusijufestivalis.lt.

Iki liepos 1 d. su festivalio organizatoriais turi būti suderinta tematinės diskusijų erdvės programa, jos dalys, pateikta patvirtinta informacija apie programos dalių/diskusijų dalyvius ir moderatorius.

Pilna Diskusijų festivalio „Būtent!“ programa sudaroma iš aktyvių visuomeniškų žmonių bei organizacijų pasiūlytų ir atrinktų diskusijų, taip pat festivalio organizatorių bei partnerių pasiūlytų diskusijų. Festivaliui konkrečią diskusiją siūlyti galima ir nedalyvaujant temų konkurse. Renginio organizatoriai suteikia galimybes pasiūlyti diskusiją ir jos temą prisidedant prie renginio finansavimo. Detalias sąlygas galite rasti čia