Diskusijų festivalio pricipai

Diskusijų festivalis „Būtent!” yra demokratiška, pagarbi ir atvira bendravimo erdvė, kurioje puoselėjama diskusijų kultūra ir tolerantiškas požiūris į skirtingas nuomones. Tai telkiantis, įtraukiantis, skatinantis domėtis Lietuvos ateičiai aktualiomis temomis renginys, kurio nuotaika, sėkmė ir išliekamoji vertė priklauso nuo kiekvieno jame dalyvaujančio. Kiekviena festivalio programai pasiūlyta diskusija turi atitikti šiuos pagrindinius principus:

• Siūloma diskusija ir jos tema gali būti atskleidžiama surengiant diskusiją, pranešimą, pasirodymą, spektaklį ar kita festivaliui tinkama forma.

• Diskusijos tema turi būti aktuali Lietuvos valstybei ir jos gerovės raidai.

• Diskusijos/renginio metu negali būti reklamuojamos konkrečios paslaugos, produktai ar jiems atstovaujantys prekės ženklai.

• Didelis dėmesys turi būti skiriamas dalyvių (žiūrovų) įtraukimui sudarant galimybes gilintis į diskusijos temą, užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.

• Privalo būti užtikrintas sklandus moderavimas siekiant kuo efektyvesnės diskusijos tarp jos dalyvių ir kitų festivalio lankytojų.

• Pasirinkus temos pristatymo formatą, būtina užtikrinti kuo skirtingesnių požiūrių, ideologijų, sektorių, lyčių atstovų dalyvavimą siekiant kuo platesnio pasiūlytos temos išpildymo.

Kas gali siūlyti diskusijas?

Diskusijas ir jų temas festivaliui gali siūlyti fiziniai asmenys, valstybės bei savivaldybių institucijos ir įmonės, švietimo, mokslo bei ugdymo įstaigos, verslo įmonės, asociacijos, NVO ir kitos organizacijos ar įstaigos.

Kaip dalyvauti atrankoje?

Siūlyti diskusiją galima užpildant anketą ir siunčiant ją el. pašto adresu info@diskusijufestivalis.lt iki 2022 m. gegužės 20 d.

• Teikiant anketą dalyvauti konkurse, turi būti pateikiamas diskusijos temos aprašymas, numatomi diskusijos dalyviai bei moderatorius ir kita anketoje prašoma informacija.

• Siūloma diskusija turi atitikti Diskusijų festivalio „Būtent!“ principus.

Atrinktų diskusijų rengėjų įsipareigojimai

• Diskusijų rengėjai turi laikytis organizatorių paskelbtų terminų pateikiant diskusijos dalyvių bei moderatoriaus vardus, pavardes,  kitą prašomą informaciją (nuotraukos, trumpi aprašymai ir kt.). 

• Diskusijų rengėjai savarankiškai rūpinasi diskusijos dalyvių, moderatoriaus atvykimu į renginio vietą ir renginio/diskusijos organizavimu festivalyje. Organizatoriai nedengia jokių diskusijos organizavimo išlaidų.

• Organizatoriai turi teisę fotografuoti, filmuoti bei transliuoti diskusiją.

• Galutinis diskusijos pavadinimas ir jos dalyvių sąrašas turi būti suderintas su organizatoriais. 

• Organizatoriai turi teisę prašyti papildyti ar keisti diskusijos dalyvių sąrašą ir/ar moderatorių, siekiant užtikrinti nuomonių įvairovę, lyčių lygybę ir kitus renginio principus.

Festivalio organizatorių įsipareigojimai

• Organizatoriai įsipareigoja įtraukti atrinktas diskusijas į oficialią diskusijų festivalio programą, kuri skelbiama viešoje festivalio komunikacijoje (publikacijos žiniasklaidoje, festivalio svetainė, naujienlaiškis, kiti informavimo kanalai).

• Organizatoriai įsipareigoja užtikrinti kiekvienai diskusijai reikalingą techninę įrangą (vieta, mikrofonai, įgarsinimas ir t.t.) bei kitas technines priemones pagal išankstinį temos rengėjų ir organizatorių susitarimą.

• Organizatoriai įsipareigoja rūpintis bendru sudarytos renginio programos viešinimu ir sklaida.

Kas atrinks diskusijas?

Diskusijų atrankos komisija bus sudaryta iš pagrindinių festivalio organizatorių, programos partnerių bei rėmėjų atstovų, kurie bus skelbiami interneto svetainėje www.diskusijufestivalis.lt.

Atrinkdama diskusijas komisija vadovausis Festivalio principais, pasiūlytų temų aktualumu visuomenei ir siekiu užtikrinti Festivalyje temų įvairovę. Čia galite susipažinti su praėjusių metų festivalio programa ir diskusijų temomis.

Terminai

Vėliausiai iki gegužės 20 d. organizatoriams teikiami siūlymai dėl festivalio diskusijų.

Vėliausiai birželio 6 d. atrinktos diskusijos skelbiamos interneto svetainėje www.diskusijųfestivalis.lt.

Vėliausiai iki liepos 8 d. organizatoriams turi būti pateikta patvirtinta informacija apie diskusijų dalyvius ir moderatorius. 

Pilna Diskusijų festivalio „Būtent!“ programa sudaroma iš aktyvių visuomeniškų žmonių bei organizacijų pasiūlytų ir atrinktų diskusijų, taip pat festivalio organizatorių, rėmėjų bei partnerių pasiūlytų diskusijų. 

Festivaliui diskusiją siūlyti galima ir nedalyvaujant temų konkurse. Renginio organizatoriai suteikia galimybes pasiūlyti diskusiją ir jos temą prisidedant prie renginio finansavimo. Detalias sąlygas galite rasti čia

Diskusijų atrankos anketą galite parsisiųsti čia.

Erdvių atrankos anketą galite parsisiųsti čia, o išsamią informaciją apie erdvių atranką rasite čia.