Festivalio pricipai

Diskusijų festivalis „Būtent!” yra demokratiška pagarbi bendravimo erdvė, kurioje puoselėjama diskusijų kultūra ir tolerantiškas požiūris į skirtingas nuomones. Tai telkiantis, įtraukiantis, skatinantis domėtis Lietuvos ateičiai aktualiomis temomis renginys, kurio nuotaika, sėkmė ir išliekamoji vertė priklauso nuo kiekvieno jame dalyvaujančio. Festivalyje įrengiamos, sukuriamos erdvės yra skirtos sudominti, įtraukti, supažindinti festivalio lankytojus ir turi atitikti šiuos pagrindinius principus:

• Erdvėje negali būti reklamuojamos konkrečios paslaugos, produktai ar jiems atstovaujantys prekės ženklai.

• Erdvėje turi būti užtikrintas festivalio lankytojų įtraukimas, galimybės gilintis, domėtis, susipažinti, užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.

• Erdvės turinys turi būti aktualus Lietuvos ateičiai ir jos gerovės raidai, atitikti festivalio tikslus ir požiūrį, erdvėje kuriamas/ pristatomas turinys negali būti komercinis.

Kas gali siūlyti erdves ir ko iš jų tikimės?

Įrengti, sukurti erdvę festivalyje gali siūlyti fiziniai asmenys, valstybės bei savivaldybių institucijos ir įmonės, švietimo, mokslo bei ugdymo įstaigos, verslo įmonės, asociacijos, NVO ir kitos organizacijos ar įstaigos. Svarbu, kad erdvėse būtų vykdomos įvairios edukacinės, pažinimo veiklos, pristatomos visuomenei aktualios ir naudingos inciatyvos. Tikimės interaktyvaus erdvėse apsilankančių renginio dalyvių užimtumo.

Kaip dalyvauti atrankoje?

Siūlyti erdvę galima užpildant anketą, ją išsiųsti el. paštu [email protected]

• Teikiant anketą dalyvauti konkurse, turi būti pateikiamas erdvės aprašymas ir kita anketoje nurodyta informacija.

• Anketos pateikimas atrankai reiškia teikėjų sutikimą, jeigu erdvė būtų atrinkta, laikytis erdvių kuratorių įsipareigojimų ir festivalio principų, nurodytų šiose erdvių atrankos taisyklėse.

Atrinktų erdvių kuratorių įsipareigojimai:

• Erdvę įrengiantys kuratoriai turi laikytis organizatorių nustatytų terminų pateikiant informaciją apie erdvę, elektros ir kitus jos techninius poreikius.

• Erdvių kuratoriai savarankiškai rūpinasi erdvės įrengimu, reikalingų priemonių atsivežimu ir išsivežimu. Erdvės kuratoriai įsipareigoja laikytis organizatorių nustatytų terminų įsirengti ir išmontuoti erdvę. Festivalio organizatoriai nedengia jokių erdvės įrengimo išlaidų.

• Erdvę įrengiantys kuratoriai turi užtikrinti, kad erdvė būtų įrengta ir veiktų viso festivalio metu nuo rugsėjo 2 d. 15.00 val. iki rugsėjo 3 d. 20.00 val.

• Atrinkus erdvę dalyvauti festivalyje, jos kuratoriai įsipareigoja erdvėje nevykdyti komercinės veiklos (t. y. nereklamuoti ir neprekiauti prekėmis, paslaugomis).

Festivalio organizatorių įsipareigojimai:

• Organizatoriai įsipareigoja įtraukti erdvę į oficialią diskusijų festivalio programą ar žemėlapį, skelbiamus viešoje Festivalio komunikacijoje (publikacijos žiniasklaidoje, festivalio svetainė, naujienlaiškis, kiti informavimo kanalai).

• Organizatoriai įsipareigoja suteikti vietą erdvei įsikurti diskusijų festivalio teritorijoje, suteikti iš anksto suderintus elektros ir kitus techninius pajėgumus.

• Organizatoriai įsipareigoja rūpintis bendru diskusijų festivalio teritorijos saugumu.

Kas atrinks erdves?

Komisija, kuri atrinks erdves, bus sudaryta iš pagrindinių festivalio organizatorių, programos partnerių bei rėmėjų atstovų, kurie bus skelbiami interneto svetainėje www.diskusijufestivalis.lt

Komisija, atrinkdama erdves, vadovausis viešai pristatomais diskusijų festivalio principais, siekiu užtikrinti Festivalio veiklų įvairovę, sudominti ir įtraukti lankytojus.

Terminai
Vėliausiai iki gegužės 20 d. 
organizatoriams teikiami pasiūlymai dėl festivalio erdvių buvimo renginyje.
Vėliausiai iki birželio 6 d. erdvių anketų teikėjai informuojami apie jų erdvės atrinkimą/ neatrinkimą dalyvauti renginyje.
Vėliausiai iki liepos 8 d. atrinktų erdvių kuratoriai organizatoriams pateikia informaciją apie techninius erdvės įrengimo poreikius.

Erdvių atrankos anketą galite parsisiųsti čia

Diskusijų atrankos anketą galite parsisiųsti čia. O išsamią informaciją apie diskusijų atranką rasite čia.